NÄRINGSLIV 2023-02-25 KL. 09:51

Elstöd till företag på gång

Av Rickard Gustafsson

Den stora frågan om när företag ska få ta del av elprisstödet är på väg mot lösning. Regeringen har presenterat ett förslag där Skatteverket får i uppdrag att hantera elstödet på totalt 29 miljarder kronor. Om förslaget godkänns av EU-kommissionen tros e-tjänsten för ansökningar öppnas den 30 maj 2023.

Elstöd till företag på gång
Regeringen och energi- och näringslivsminister Ebba Busch har fått mycket kritik för att elprisstödet till företag har dröjt. Nu är det dock på gång. Foto: Bildbyrån

I valrörelsens slutskede lovade regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för både hushåll och företag, skulle finnas på plats den 1 november. Kritiken har inte varit nådig när stöden dragit ut på tiden och därför kommer kanske regeringens senaste besked ändå skänka lite hopp hos luttrade företagare som drabbats hårt av de senaste tidens höga elpriser.

Skatteverket har getts i uppdrag av regeringen att hantera elstödet till företagen som kommer att kunna sökas digitalt via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj. Förslaget går ut på att pengarna betalas ut via företagets skattekonto.
– För att utbetalningen ska ske så snabbt och smidigt som möjligt föreslår vi att Skatteverket ska administrera och betala ut stödet. Det har en stor vana vid att hantera stöd till företag, något de inte minst visade under coronapandemin, så vi känner oss trygga i att ge myndigheten ansvaret att administrera elstödet, säger finansminister Elisabeth Svantesson till regeringens webbplats.

Förslaget är i nuläget som sagt ett förslag, men lagstiftningsprocessen är i gång och ska i slutändan godkännas av EU-kommissionen.

Gör kommissionen tummen upp får näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 möjlighet att söka pengar upp till ett maxbelopp som är satt till 20 miljoner kronor. Även kommuner och regioner omfattas och stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022.

Regeringen räknar med att det sammanlagda stödet blir cirka 29 miljarder kronor, enligt beräkningar gjorda av Svenska kraftnät, och finansieras via de så kallade flaskhalsintäkterna.
– Många företag och organisationer drabbas hårt av energikrisen och höga elpriser. Vi går nu vidare med ett elstöd för att stötta bland annat företagen, som är Sveriges jobbskapare och utgör ryggraden i svensk konkurrenskraft och välfärd. Men för att skapa jobb och konkurrenskraft på lång sikt krävs att vi bygger svenskt elsystem starkt igen, säger energi- och näringslivsminister Ebba Busch i en kommentar till regeringens webbsida.

Skatteverket arbetar med att bygga e-tjänsten, rekrytera personal, förbereda internutbildningar och information till de som är berättigade att söka elstöd.
– Vi har gjort det här förr, inte minst under pandemin, självklart bidrar vi. Det är många företag som har det tufft och behöver stöd, säger Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm i ett pressmeddelande.

Myndigheten har nu tre månader på sig att förbereda sig för ansökningsstormen.
– När ansökningsperioden öppnar 30 maj räknar vi med att vara väl förberedda för att kunna hantera ansökningarna snabbt. Vår ambition är att det mesta ska ske maskinellt, då går det fort. En del ansökningar kommer vi behöva hantera manuellt, vilket tar lite längre tid, säger Marie Elmnäs, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Ett krav för att vara berättigad stöd är att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena.
Vidare ställs krav om att sökanden till exempel inte får ha vissa typer av skulder för indrivning hos Kronofogden för att vara stödberättigad. En sökande har dock möjlighet att betala skulden innan beslutstillfället och undanröja det hindret.